تبلیغات ویدئویی


تبلیغات ویدئویی


ما در تبلیغات ویدئویی، شما را به 3 شکل در سایت های پر بازدید به مخاطبین معرفی می کنیم:

1- تبلیغات در ابتدای هر ویدئو که کاربر بتواند روی لینک شما کلیک کند
2- درج آگهی و تبلیغ شما در ویدئو ( اول و آخر کلیپ و زیر نویس)
3- انتشار کلیپ های تبلیغاتی شما